X

För konsulter och leverantörer

Här har vi samlat information som du som är konsult eller leverantör kan ha nytta av.

För allmänna frågor om Norrenergi kontaktar du enklast vår växel på 08-475 04 40. Våra leveransadresser och kartor till anläggningarna hittar du under Kundservice och Adresser.

Aktuella upphandlingar

Alla upphandlingar som överstiger beloppet för direktupphandling annonseras ut på TendSign. Om vi har några pågående upphandlingar hittar du all information genom att klicka här.

I länken här intill hittar du blanketten för miljöbedöming som ska bifogas vid upphandling, samt även de miljö- och säkerhetsföreskrifter som gäller vid arbete hos oss.

Använd gärna e-faktura

För smidigare och snabbare fakturering ber vi er använda e-faktura. Det är effektivare, säkrare, mycket enklare och framförallt mer miljövänligt. Därför rekommenderar vi dig som leverantör att övergå till att använda detta system för att underlätta fakturahanteringen.

Norrenergis GLN-nummer är 73 655 642 995 09. Vår samarbetspartner är InExchange och du når dem enklast via telefon 0500-44 63 60.

Vid frågor eller övrig support, vänligen kontakta oss på ekonomi@norrenergi.se eller 08-475 04 00.

Ledningsanvisning

Norrenergi har fjärrvärme- och fjärrkylledningar i Solna, Sundbyberg, Danderyd och västra Stockholm. Kartor som ger en översiktlig bild av våra ledningar hittar du här.

Om du ska utföra markarbeten i allmän mark behöver du ett schakttillstånd från respektive kommun och ett underlag som visar vilka ledningar som finns i marken. Underlaget för vilka ledningar som finns både på tomten och i allmän mark kan du få från ledningskollen.se eller, om det gäller Stockholm, från samlingskartan@stockholmvatten.se.

Behöver du mer information om våra ledningar kan du höra av dig till oss genom att
e-posta till dokumentation@norrenergi.se så ser vi till att du snabbt får svar.

När du har fått ledningsinformation, anvisningar och eventuella tillstånd för ditt grävarbete finns bestämmelser som du behöver ta hänsyn till när du gräver intill våra ledningar. Dessa hittar du här eller i länken här intill. Tveka inte att höra av dig till oss om något är oklart.

Arbete i värme- eller kylcentralen

Om du ska utföra arbete i en kundcentral och behöver hjälp med nycklar för att komma in kontaktar du Anders Nilsson på 08-475 04 23. Anvisningar för kundcentralen samt övriga dokument som du kan ha nytta av hittar du under Dokument och blanketter. För övriga frågor om kundcentralen kontakta oss på telefon 08-475 04 40 eller e-posta kontakt@norrenergi.se.

Vi värmer dig 

med återvunnen, streamad värme och förnybara bränslen

Norrenergi har som mål att använda 100 % förnybara bränslen i produktionen av fjärrvärme och fjärrkyla. Idag ligger siffran på cirka 98 % ett normalkallt år. I mer än trettio år har vi tagit vara på energi som blir över och vi vill ha fler samarbeten för att utveckla ett energisystem som i ännu högre grad bygger på smarta kretslopp.