X

För konsulter och leverantörer

Här har vi samlat information som du som är konsult eller leverantör kan ha nytta av.

För allmänna frågor om Norrenergi kontaktar du enklast vår växel på 08-475 04 40. Våra leveransadresser och kartor till anläggningarna hittar du under Kundservice och Adresser.

Aktuella upphandlingar

Alla upphandlingar som överstiger beloppet för direktupphandling annonseras ut på TendSign. Om vi har några pågående upphandlingar hittar du all information genom att klicka här.

I länken här intill hittar du blanketten för miljöbedöming som ska bifogas vid upphandling, samt även de miljö- och säkerhetsföreskrifter som gäller vid arbete hos oss.

E-faktura gäller för fakturering till Norrenergi

Nyligen infördes en lag som innebär att alla inköp inom offentlig sektor ska faktureras med e-faktura. Det innebär att alla fakturor till oss ska skickas som e-faktura istället för pdf- eller pappersfaktura. E-faktura har många fördelar jämfört med alternativen, inte minst handlar det om säkerhet.

Flera fördelar

Det finns en hel del fördelar med e-faktura. Du slipper kostnader för kuvert och porto, det är säkrare och snabbare, och framförallt är det mer miljövänligt. 

För dig som redan har e-faktura

Norrenergi använder InExchange som VAN-operatör. Använd följande uppgifter när ni fakturerar:

GLN-nummer 7365564299509

Organisationsnummer 556429-9500

Kostnadsfritt för dig som ännu inte kommit igång

För att underlätta för dig som ännu inte kommit igång med e-faktura erbjuder vi  dig att helt kostnadsfritt registrera 100 fakturor per år. Det gör du via InExchange Web. Gå in på www.inexchange.se/inexchangeweb så hittar du all information du behöver.

Kontakt

För mer information om lagkravet se www.digg.se. Vid frågor eller övrig support är du varmt välkommen att kontakta oss på ekonomi@norrenergi.se eller 08-475 04 00.

Ledningsanvisning

Norrenergi har fjärrvärme- och fjärrkylledningar i Solna, Sundbyberg, Danderyd och västra Stockholm. Kartor som ger en översiktlig bild av våra ledningar hittar du här.

Om du ska utföra markarbeten i allmän mark behöver du ett schakttillstånd från respektive kommun och ett underlag som visar vilka ledningar som finns i marken. Underlaget för vilka ledningar som finns både på tomten och i allmän mark kan du få från ledningskollen.se eller, om det gäller Stockholm, från samlingskartan@stockholmvatten.se.

Behöver du mer information om våra ledningar kan du höra av dig till oss genom att
e-posta till dokumentation@norrenergi.se så ser vi till att du snabbt får svar.

När du har fått ledningsinformation, anvisningar och eventuella tillstånd för ditt grävarbete finns bestämmelser som du behöver ta hänsyn till när du gräver intill våra ledningar. Dessa hittar du här eller i länken här intill. Tveka inte att höra av dig till oss om något är oklart.

Arbete i värme- eller kylcentralen

Om du ska utföra arbete i en kundcentral och behöver hjälp med nycklar för att komma in kontaktar du Anders Nilsson på 08-475 04 23. Anvisningar för kundcentralen samt övriga dokument som du kan ha nytta av hittar du under Dokument och blanketter. För övriga frågor om kundcentralen kontakta oss på telefon 08-475 04 40 eller e-posta kontakt@norrenergi.se.

Vi värmer dig 

med återvunnen värme och förnybara bränslen

Norrenergi har som mål att använda 100 % förnybara bränslen i produktionen av fjärrvärme. Idag ligger siffran på cirka 98 % ett normalkallt år. Sedan mer än trettio år tillbaka återvinner vi energi i smarta kretslopp. Och varje dag, varje sekund, strömmar vi varmt vatten som värmer hushåll och företag i Solna och Sundbyberg och intilliggande områden. 
Det är vad vi kallar streaming IRL.