X

Frågor & svar

 • Var hittar jag de uppgifter jag behöver till energideklarationen?

  www.boverket.se/sv/energideklaration finns uppgifter om vilka byggnader som ska ha energideklaration och vad en sådan ska innehålla. Där finns även en digital handbok som innehåller allt du behöver veta om energideklarationen. Några tips om var du hittar dina uppgifter:

  - Ytuppgifter framgår av byggnadens ritningar, som finns på kommunens webbplats (sök på ”bygglov”)

  - Uppgifter om beräknad årsförbrukning av fjärrvärme finns längt ner på din senaste faktura från Norrenergi, som även går att hitta på Mina sidor.

  - Vatten- och elförbrukning hittar du i allmänhet på fakturan från respektive leverantör.

  - Kolla gärna den gamla energideklarationen – om det inte har varit några ombyggnader de senaste tio åren är många uppgifter samma som då.

 • Vilka måste upprätta en energideklaration?

  Var tionde år ska alla flerfamiljshus samt byggnader med en golvyta över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ha en energideklaration. Och eftersom det är tio år sedan detta infördes är det många bostadsrättsföreningar och företag som nu behöver upprätta en ny.

 • Vem är det som utför energideklarationer?

  Energideklarationen görs på plats av en certifierad energiexpert på uppdrag av byggnadsägaren. Energiexperten lägger sedan in uppgifterna i energideklarationen direkt i Boverkets register. Här finns kontaktuppgifter till certifierade energiexperter.

 • Vad behöver jag som fastighetsägare göra när jag fått min energideklaration?

  Energideklarationen innehåller i nuläget inga tvingande åtgärder – däremot rekommendationer på energibesparingar. Vi på Norrenergi hjälper dig gärna om du har funderingar kring rekommendationerna. Hör av dig till kontakt@norrenergi.se eller ring 08 475 04 40.

 • Vad har jag som fastighetsägare för nytta av energideklarationen?

  Den ger en överblick över byggnadens energistatus och är ett bra verktyg för att se hur det går att använda mindre energi utan att sänka kvaliteten på inomhusmiljön. Det kan handla om optimering av befintliga system men också sådant som ska in i underhållsplanen, till exempel när det är dags för fönsterbyte nästa gång. Energiexperten tittar också på installationstekniska åtgärder såsom byte av fläktar, uppgradering av den befintliga värmecentralen eller installation av solceller.

 • Varför har min fastighet plötsligt fått sämre värden än i den förra energideklarationen?

  De nya energideklarationerna är inte riktigt jämförbara med de gamla. Detta beror på att man har ändrat jämförelsetalen och idag har nybyggda, energisnåla fastigheter som referens för den bästa klassningen. Det gör att färre fastigheter får klassning A eller B än tidigare trots att fastigheten inte har blivit sämre ur energisynpunkt. Jämför till exempel med ett gammalt kylskåp, det har sällan energiklass A. Och eftersom de flesta hus inte är nybyggda har de inte heller de bästa energiklasserna.

 • Hur kan Norrenergi hjälpa oss att energibespara?

  Vi på Norrenergi hjälper gärna till att justera in fjärrvärmecentralen så att den går optimalt – många av energiexperternas förslag i en energideklaration är just styr- och reglertekniska åtgärder. Ett exempel på en sådan åtgärd är vår tjänst Värmesmart, som oftast sänker energianvändningen med cirka åtta procent. Här kan du läsa mer om våra tjänster.

 • Vad innehåller en energideklaration?

  - Den uppvärmda arean i huset.
  - Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
  - Åtgärdsförslag för att minska energianvändningen om energiexperten har föreslagit sådana.
  - Byggnadens radonvärde om en sådan mätning är utförd.
  - Uppgifter om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

  OBS: Det är enbart fastighetsenergin som finns med i energideklarationen, inte hyresgästernas verksamhetsenergi eller de boendes hushållsenergi.