X

Frågor & svar

 • Vad är fjärrvärme?

  Fjärrvärme innebär att vatten värms upp i ett värmeverk och pumpas ut i ett slutet rörledningssystem. Via en fjärrvärmecentral överförs värmen till vattnet för husets element och till tappvarmvatten.

 • Hur länge har fjärrvärmen funnits?

  Först ut i Sverige var Karlstad, som startade sin fjärrvärme 1948. I Sundbyberg byggdes den första fjärrvärmeanläggningen 1953 och ungefär tio år senare kom fjärrvärmen i Solna i gång.

 • Är det Norrenergi som äger värmecentralen?

  Nej, i de allra flesta fall är det kundens egen.

 • Är det fjärrvärmevatten i radiatorerna?

  Nej, radiatorerna innehåller husets eget vatten. I fjärrvärmecentralen förs värmen över från fjärrvärmenätets cirkulerande vatten till kundens radiatorsystem via en värmeväxlare. På samma sätt värms kallvatten upp till varmvatten och vattnet man tappar i kranen är alltså uppvärmt kallvatten och inte fjärrvärmevatten. 

 • Är man låst till fjärrvärme när man anslutit sig?

  Nej, man kan säga upp sitt abonnemang och gå över till andra uppvärmningsformer när man vill. 

 • Hur säker är leveransen av fjärrvärme?

  Mycket säker. Det är sällan avbrott i vår produktion. Vi har också flera olika pannor som gör att om vi skulle få problem med en panna kan vi använda en annan. Och skulle det bli en läcka i fjärrvärmenätet kan vi, med hjälp av ventiler, dela upp nätet i mindre delar för att bibehålla jämn värme. 

 • Var kommer Norrenergis fjärrvärme från?

  Den största delen av värmen kommer från Solnaverket. Där produceras den med hjälp av renat avloppsvatten och förnybara biobränslen. Vi levererar även värme från Sundbybergsverket när det är riktigt kallt ute. Läs mer om vår produktion här.
   

 • Varför kokar inte fjärrvärmevattnet när det når över 100°C?

  Vatten får en högre kokpunkt ju högre tryck det utsätts för. Trycket i fjärrvärmenätets ledningar är väldigt högt. Det höga trycket trycker fram vattnet upp till fastigheter som ligger högt placerade i fjärrvärmenätet.
   

 • Hur stora förluster har fjärrvärmen i ledningarna?

  Mycket små. Det rör sig om mindre än 5 procent.

 • Kan jag få fjärrvärme till mitt hus?

  Det beror lite på var du bor. Norrenergis nät omfattar framför allt Solna och Sundbyberg men även delar av Stockholm och Danderyd. Kontakta vår kundservice så får du besked. 

 • Vad är fjärrvärmerören gjorda av?

  Själva rören är gjorda av stål. Utanpå finns ett lager av polyuretanskum som har en mycket bra isoleringsförmåga, och ytterst finns en mantel av PEH-plast som skyddar isoleringen.

 • Varför är fjärrvärmevattnet grönt?

  Vi har tillsatt ett färgämne som heter Pyranin, för att kunna spåra eventuella läckor. Pyranin är ett färgämne som bland annat används i kosmetika och rengöringsprodukter såsom tvål, schampo och diskmedel. Pyranin är ofarligt och inga andra kemikalier är tillsatta i vårt fjärrvärmevatten.

  Även om det är sällsynt kan det ibland uppstå fel i fjärrvärmecentralen som gör att fjärrvärmevattnet kommer in i varmvattenledningen, vilket då ger grönt varmvatten. Då kan det vara bra att veta att man inte behöver oroa sig för att det ska finnas farliga ämnen i vattnet men som regel bör man inte dricka varmvatten eller använda det till matlagning. Givetvis bör man snarast åtgärda felet i fjärrvärmecentralen.

 • Vad är skillnaden mellan returtemperatur och Delta T?

  Returtemperatur är den temperatur som fjärrvärmevattnet har när det går från din värmecentral tillbaka till oss. Delta T är temperaturskillnaden mellan fjärrvärmevattnet som går till (framledning) respektive från (retur) värmecentralen. Om framledningstemperaturen är 90 grader och returtemperaturen är 40 grader är alltså Delta T 50 grader. Returtemperaturen ska vara så låg som möjligt medan Delta T ska vara så högt som möjligt.
   

 • Kan man få hjälp med tillsyn av fjärrvärmecentralen?

  Ja, med Norrenergis tjänst Värmetrygg får du regelbunden kontroll av din fjärrvärmecentral och har också tillgång till fria akutabesök. Om du vill lära dig mer om din värmecentral kan du även beställa en driftgenomgång. Kontakta vår kundservice för mer information. 

 • Kallnar inte vattnet när det ska transporteras så långt i marken?

  Avsvalningen är mycket liten eftersom det finns en effektiv skumisolering.

 • Vad behöver jag tänka på när jag just flyttat in i en villa med fjärrvärme?

  När en fastighet byter ägare vill vi alltid ha in en ägarbytesblankett som är underskriven av både den gamla och den nya ägaren. Du kan fylla i blanketten elektroniskt, skriv sedan ut och underteckna den. Därefter kan du antingen skicka blanketten per post eller skanna in den och bifoga i ett e-postmeddelande till kontakt@norrenergi.se. Om du har några frågor kring blanketten ringer du oss på 08-475 04 40. Du kan givetvis också höra av dig om du har funderingar kring din värmecentral eller något annat.
   

 • Går det att få en sammanställning av värmeförbrukningen månad för månad, gärna ett par år tillbaka i tiden?

  Alla våra kunder har tillgång till webbtjänsten Mina sidor. Här presenteras förbrukning och kostnader på ett överskådligt sätt. Du kan även abonnera på en statusrapport så att du får reda på hur effektiv din värmecentral är. Mer om alla våra tjänster hittar du här på hemsidan under Norrenergi för dig. För mer information och inloggningsuppgifter till Mina sidor kontakta oss på kontakt@norrenergi.se, telefon 08-475 04 40.
   

 • Hur avanmäler man sig när man inte längre vill ha e-faktura?

  Du loggar in på din internetbank och letar upp avanmälan för tjänsten. Där följer du sedan instruktionerna för avanmälan.

 • Vem kan anmäla sig till e-faktura?

  Alla Norrenergis kunder som har internetbank med denna tjänst kan anmäla sig till e-faktura. Det går även bra att en annan person än avtalstecknaren tar emot fakturan. Men tänk på att det alltid är avtalstecknaren som är betalningsskyldig och som får eventuella påminnelser.

  När det gäller företag och bostadsrättsföreningar måste kontot vara kopplat till organisationsnumret för företaget eller föreningen.

 • Går det att betala sina fakturor via autogiro?

  Ja det går alldeles utmärkt. Du ansöker om autogiro i din internetbank.

 • Vad är fjärrkyla?

  Fjärrkyla skapar svala inomhusklimat utan utrymmeskrävande kylmaskiner och utan buller i eller runt fastigheten. Fjärrkylan produceras genom att vatten kyls ner på olika sätt för att sedan distribueras ut till anslutna fastigheter via ett slutet rörledningssystem i marken. 

 • Vilken internetbank bör man ha för att kunna få e-faktura från Norrenergi?

  För dig som är villakund kan nedanstående banker erbjuda e-faktura:
  • Nordea
  • Swedbank och samverkande Sparbanker
  • Handelsbanken
  • SEB
  • Skandiabanken
  • Danske Bank
  • Sparbanken Öresund
  • ICA-Bank
  • Länsförsäkringar Bank
  • Sparbanken Syd
  • Ålandsbanken
  • Marginalen Bank

  När det gäller företag och bostadsrättsföreningar är det något färre banker som anslutit sig till tjänsten. Nedan ser du de banker som erbjuder e-faktura till företag och bostadsrättföreningar:

  • Nordea Internetbanken Företag
  • Handelsbanken Företag
  • Swedbank Internetbanken Företag
  • Danske Bank Företag

 • Hur säker är leveransen av fjärrkyla?

  Mycket säker. Våra anläggningar är bemannade dygnet runt och det är sällan produktionsavbrott. Vi har även en kylackumulator i Solna där vi lagrar kallt vatten som används som reserv och när behovet av kyla är som störst. 

 • Hur produceras Norrenergis fjärrkyla?

  Norrenergi producerar fjärrkyla på flera sätt: Genom frikyla som innebär att vi lånar kallt bottenvatten från djuphålor i Lilla Värtan utanför Brunnsviken, genom överskottskyla som vi får från våra värmepumpar när vi producerat fjärrvärme och genom kylmaskiner när värmebehovet är som störst. Läs mer om vår produktion här.

 • Hur gör man för att anmäla sig till e-faktura?

  Du loggar in på din internetbank och letar upp listan för de företag som har möjlighet att skicka e-faktura. Fyll sedan i de uppgifter som efterfrågas i anmälningsformuläret.

  När det gäller företag och bostadsrättsföreningar måste kontot vara kopplat till organisationsnumret för företaget eller föreningen.

  Så snart du anmält dig på din internetbank skickas informationen till Norrenergi. Om du har anmält dig senast den 30:e i månaden kommer du att få den kommande fakturan som
  e-faktura.

 • Var används fjärrkyla?

  Fjärrkylan används främst för att få en behaglig inomhustemperatur i större kontorsfastigheter, sjukhus, affärscentrum och kommersiella lokaler. Även i dator- och serverhallar behövs kyla för att dyrbar utrustning ska fungera optimalt och inte ta skada.

 • Kan jag få fjärrkyla till min fastighet?

  Det beror på var din fastighet ligger. Idag försörjer vi stora delar av affärsområdena i Solna och centrala Sundbyberg, till exempel Arenastaden, Solna Business Park, Nya Karolinska Solna, Järva Krog, Bergshamra och Hallonbergen. Vi fortsätter utbyggnaden allt eftersom efterfrågan ökar. Kontakta gärna vår kundservice om du vill veta mer, telefon 08-475 04 40, eller e-posta till forsaljning@norrenergi.se

 • Vad är en kylcentral?

  En kylcentral för över kylan från kylvattnet till husets eget ventilationssystem, där det kalla vattnet kyler luften som cirkulerar i fastigheten. Varje ansluten fastighet har sin egen kylcentral som ägs och sköts av fastighetsägaren. 

 • Hur länge har fjärrkyla funnits?

  Norrenergi tillhör pionjärerna när det gäller fjärrkyla i Sverige. Redan 1995 startade vi våra leveranser av fjärrkyla, och idag är vi Sveriges tredje största leverantör.

 • Vad är fördelarna med fjärrkyla?

  Fjärrkyla är effektiv och miljösmart då det går åt mycket mindre energi att skapa kyla centralt än med lokala kylmaskiner. Den bidrar också till att minska mängden klimatpåverkande köldmedier. Ofta produceras fjärrkyla genom att ta vara på energi som annars skulle gå förlorad.

  Fjärrkyla är bekvämt och har hög driftsäkerhet. Den bullrar inte, kräver inget underhåll och tar knappt någon plats i fastigheten.

 • Är fjärrkylan miljömärkt?

  2009 var vi först ut i Sverige med att miljömärka vår fjärrkyla med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Märkningen för fjärrkyla lades dock ner den 1 april 2018. Att märkningen försvinner påverkar inte vår fjärrkylas miljöprestanda. Sedan tio år produceras vår fjärrkyla med 100 % förnybara bränslen.

 • Varför är returtemperaturen i vår fastighet så hög på sommaren?

  Under sommaren används enbart uppvärmning av tappvarmvatten i fastigheten, medan värmesystemet till elementen är avstängt. Normalt är det värmesystemet som gör att det är en ganska jämn och låg returtemperatur hela tiden när systemet är i drift. 

  Tappvarmvattnet ger en låg returtemperatur när man använder varmvatten, men om inget varmvatten används blir returtemperaturen högre. 

  Mellan 1 maj och 30 september gäller inget temperaturtillägg och det tillkommer därför ingen extra kostnad om returtemperaturen blir hög under denna period.

 • Jag har anmält mig till att få sms vid driftstörningar. Igår stängde ni av hela mitt kvarter, men jag fick inget sms. Varför?

  Störnings-sms går endast ut om vi har en stor störning som påverkar merparten av våra kunder.
  Vid lokala störningar meddelar vi på andra sätt som vi hoppas ska vara mer effektiva, som exempelvis telefonsamtal, lappar i portuppgången och på hemsidan.
   

 • Vi har dålig returtemperatur, vad beror det på?

  Returtemperatur är den temperatur som fjärrvärmevattnet har när det går tillbaka till oss från din värmecentral. Om den är för hög kan det finnas flera olika förklaringar till det, men oftast beror det på någon av följande orsaker: 

  • Styrventilen eller blandningsventilen är trasig eller har dålig funktion.
  • Värmesystemet behöver injusteras.
  • Värmekurvan är för högt ställd.
  • Cirkulationspumpen är onödigt högt ställd.

  En låg returtemperatur sänker dina kostnader och gör samtidigt att produktionen blir mer effektiv. För ju bättre din värmecentral kan ta tillvara på värmen i vattnet som flödar in i din central, desto svalare blir returtemperaturen och då blir din kostnad lägre. Om många arbetar med att få ner sin returtemperatur blir dessutom hela vårt fjärrvärmesystem mer effektivt, eftersom värmen då tas bättre till vara och mindre vatten behöver pumpas runt.

 • Hur ska min värmekurva vara ställd?

  Värmekurvan ställs in i din värmecentral och bestämmer vilken temperatur som ska skickas ut till elementen vid en viss utomhustemperatur. När värmekurvan är rätt inställd ska inomhustemperaturen vara densamma oavsett hur varmt eller kallt det är utomhus. 

  Om värmekurvan är för högt ställd blir det onödigt varmt i fastigheten vilket ökar förbrukningen, särskilt om de boende vädrar ut värmen. Dessutom blir avkylningen sämre om man har för varmt inomhus. Termostatventilerna på elementen reglerar inomhustemperaturen så att elementen slår av när till exempel solenergi eller datorer genererar värme. Kurvan ska ändå hållas på en lagom nivå — framförallt inte för hög — för att du ska slippa onödiga kostnader.

 • Vilket tryck ska det vara i vårt värmesystem?

  Systemtrycket bestäms av hur högt den översta radiatorn i fastigheten är placerad. Man brukar räkna med cirka tre meter per våning. I ett hus med tre våningar och en höjd på cirka tio meter bör trycket ligga på mellan 1 och 1,5 bar, vilket kan översättas i mVp (meter vattenpelare). 1 bar = 10 meters vattenpelare. 

  Trycket/volymen varierar vid olika temperaturer på vattnet. Därför har man ett expansionskärl som tar upp volymförändringarna i systemet. Om du skulle fylla på för mycket i systemet gör det inget eftersom det finns en säkerhetsventil som öppnar om trycket blir alldeles för högt.

 • Behöver vi göra något med fjärrvärmecentralen under sommaren?

  Nej, normalt ska automatiken se till att ventilen för värmeregleringen stänger och att cirkulationspumpen stannar vid en inställd utomhustemperatur, till exempel 16° C. Denna funktion kallas vanligen för pumpstopp eller sommarurkoppling. I många fall står den inställd i fabriksinställning vilket är onödigt. Om styrning till cirkulationspumpen saknas kan man stänga av den via strömbrytaren. Men då kan det vara bra att starta pumpen några gånger under sommaren så att den inte kärvar fast till hösten.

 • Vad är momslöpnummer?

  För att kunna skilja ur självfakturorna från andra fakturor används ett momslöpnummer, dock ska detta inte jämföras med fakturanummer.

 • Hur går det till att ansluta sig?

  Här har vi samlat all information om hur installationen går till.

 • Varifrån kommer Norrenergis pellets?

  Norrenergis pellets kommer direkt från svenska leverantörer eller via vårt lager i Hargshamn där vi tar emot bränsle från Sverige, Baltikum och Ryssland. Som en del av Bra Miljöval-kriterierna för värmeproduktion måste all pellets vi köper vara FSC MIX-certifierad och bestå av råvara från FSC-certifierat skogsbruk.

 • Kan vi kvitta beloppet på Självfakturan mot annan faktura från er?

  Det går bra att kvitta beloppet mot till exempel fjärrvärmefakturan. Meddela oss vilken/vilka fakturor ni vill kvitta emot på e-post: kontakt@norrenergi.se . Det går också bra att vid bankgiro-/postgirobetalningar kvitta kreditfakturan, om denna är mindre än summan av debetfakturorna.

 • Varför står det ett momsregistreringsnummer på fakturan?

  Även det är ett krav från Skatteverket att momsregistreringnummer eller organisationsnummer ska finnas med på fakturan när vi köper istället för att sälja.

 • Kan vi få en samlingsfaktura för både värme och kyla och därigenom kvitta redan på samlingsfakturan?

  Nej tyvärr går det inte eftersom Norrenergi skattemässigt ses som en köpare av överskottsvärme, och inte en leverantör. Vi får inte nettobokföra ingående och utgående moms på en och samma faktura. Vid ytterligare frågor, kontakta vår ekonomiavdelning som kan svara mer detaljerat.

 • Hur läser jag min faktura?

  Här kan du hitta en förklaring till de olika delarna i fakturan och fakturaspecifikationen.

 • Varför står det Självfaktura istället för Faktura?

  Det är ett krav från Skatteverket att det ska stå Självfaktura när vi köper istället för att sälja. Mer att läsa finns här.

 • När får vi våra pengar?

  Självfakturan betalas ut 30 dagar efter fakturadatum om vi har fått ert bank- eller plusgiro. Meddela oss bank- eller plusgiro till e-post: kontakt@norrenergi.se.

 • Vi får våra fakturor som SVE-fakturor (via EDI) men har inte fått dem / det ser konstigt ut / information saknas?

  Kontakta oss på e-post: kontakt@norrenergi.se eller telefon: 08-475 04 40 så hjälper vi dig.

 • Vad är en värmekurva?

  En värmekurva är de inställningar som reglerar hur varmt du ska ha det i din fastighet. Värmekurvan ställs in i din värmecentral och bestämmer vilken temperatur som ska skickas ut till elementen vid en viss utomhustemperatur. När värmekurvan är rätt inställd ska inomhustemperaturen vara densamma oavsett hur varmt eller kallt det är utomhus. 

 • Vad behöver jag som fastighetsägare göra när jag fått min energideklaration?

  Energideklarationen innehåller i nuläget inga tvingande åtgärder – däremot rekommendationer på energibesparingar. Vi på Norrenergi hjälper dig gärna om du har funderingar kring rekommendationerna. Hör av dig till kontakt@norrenergi.se eller ring 08 475 04 40.

 • Vad har jag som fastighetsägare för nytta av energideklarationen?

  Den ger en överblick över byggnadens energistatus och är ett bra verktyg för att se hur det går att använda mindre energi utan att sänka kvaliteten på inomhusmiljön. Det kan handla om optimering av befintliga system men också sådant som ska in i underhållsplanen, till exempel när det är dags för fönsterbyte nästa gång. Energiexperten tittar också på installationstekniska åtgärder såsom byte av fläktar, uppgradering av den befintliga värmecentralen eller installation av solceller.

 • Var hittar jag de uppgifter jag behöver till energideklarationen?

  www.boverket.se/sv/energideklaration finns uppgifter om vilka byggnader som ska ha energideklaration och vad en sådan ska innehålla. Där finns även en digital handbok som innehåller allt du behöver veta om energideklarationen. Några tips om var du hittar dina uppgifter:

  - Ytuppgifter framgår av byggnadens ritningar, som finns på kommunens webbplats (sök på ”bygglov”)

  - Uppgifter om beräknad årsförbrukning av fjärrvärme finns längt ner på din senaste faktura från Norrenergi, som även går att hitta på Mina sidor.

  - Vatten- och elförbrukning hittar du i allmänhet på fakturan från respektive leverantör.

  - Kolla gärna den gamla energideklarationen – om det inte har varit några ombyggnader de senaste tio åren är många uppgifter samma som då.

 • Vilka måste upprätta en energideklaration?

  Var tionde år ska alla flerfamiljshus samt byggnader med en golvyta över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ha en energideklaration. Och eftersom det är tio år sedan detta infördes är det många bostadsrättsföreningar och företag som nu behöver upprätta en ny.

 • Vem är det som utför energideklarationer?

  Energideklarationen görs på plats av en certifierad energiexpert på uppdrag av byggnadsägaren. Energiexperten lägger sedan in uppgifterna i energideklarationen direkt i Boverkets register. Här finns kontaktuppgifter till certifierade energiexperter.

 • Varför har min fastighet plötsligt fått sämre värden än i den förra energideklarationen?

  De nya energideklarationerna är inte riktigt jämförbara med de gamla. Detta beror på att man har ändrat jämförelsetalen och idag har nybyggda, energisnåla fastigheter som referens för den bästa klassningen. Det gör att färre fastigheter får klassning A eller B än tidigare trots att fastigheten inte har blivit sämre ur energisynpunkt. Jämför till exempel med ett gammalt kylskåp, det har sällan energiklass A. Och eftersom de flesta hus inte är nybyggda har de inte heller de bästa energiklasserna.

 • Hur kan Norrenergi hjälpa oss att energibespara?

  Vi på Norrenergi hjälper gärna till att justera in fjärrvärmecentralen så att den går optimalt – många av energiexperternas förslag i en energideklaration är just styr- och reglertekniska åtgärder. Ett exempel på en sådan åtgärd är vår tjänst Värmesmart, som oftast sänker energianvändningen med cirka åtta procent. Här kan du läsa mer om våra tjänster.

 • Vad innehåller en energideklaration?

  - Den uppvärmda arean i huset.
  - Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
  - Åtgärdsförslag för att minska energianvändningen om energiexperten har föreslagit sådana.
  - Byggnadens radonvärde om en sådan mätning är utförd.
  - Uppgifter om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

  OBS: Det är enbart fastighetsenergin som finns med i energideklarationen, inte hyresgästernas verksamhetsenergi eller de boendes hushållsenergi.