X

Dokument och blanketter

Här hittar du våra prislistor, dokument, blanketter och informationsmaterial. Om du har frågor eller om du saknar något dokument är du alltid välkommen att höra av dig till vår kundservice.

Prislistor och avtal

Bostadsrättsföreningar och företagskunder

Icon Allmänna avtalsvillkor näringsidkare (bilaga 1) (59.0 KB)

Icon Normalprislista fjärrvärme 2019 (bilaga 2) (103.5 KB)

Icon Tekniska bestämmelser F:101 - fjärrvärme (bilaga 3) (662.5 KB)

Icon Lokala anvisningar flerbostadshus och lokaler (bilaga 4) (389.5 KB)

Fjärrkyla

Icon Leveransomfattning fjärrkyla (bilaga 1) (13.0 KB)

Icon Allmänna avtalsvillkor fjärrkyla från 1 januari 2018 (bilaga 2) (45.5 KB)

Icon Normalprislista fjärrkyla 2019 (bilaga 3) (82.1 KB)

Icon Tekniska bestämmelser fjärrkyla (bilaga 4) (696.0 KB)

Icon Lokala anvisningar fjärrkyla (bilaga 5) (386.3 KB)

Villakund

Icon Allmänna avtalsvillkor konsument (bilaga 1) (236.7 KB)

Icon Villaprislista 2019 (bilaga 2) (26.0 KB)

Icon Villaprislista delleverans 2019 (bilaga 2) (26.1 KB)

Icon Tekniska bestämmelser F:101 - fjärrvärme (bilaga 3) (662.5 KB)

Icon Lokala anvisningar - småhus (bilaga 4) (187.4 KB)

Prisändringsmodell och kostnadsredovisning

Icon Prisändringsmodell 2019 - 2021 - Normalprislistan för näringsidkare (1.6 MB)

Icon Kostnadsredovisning 2019 (31.7 KB)

Ägarbyte

Icon Ägarbyte flerbostadshus och lokaler (89.9 KB)

Icon Ägarbytesblankett villa (116.4 KB)

Miljö och säkerhet

Icon Miljöbedömning (40.8 KB)

Fjärrvärmecentralen

Icon Effektstyrning i reglercentralen (176.3 KB)

Icon Undvik höga effekttoppar med effektstyrning (293.0 KB)

Icon Fjärrvärmecentralen i detalj (236.1 KB)

Icon Tips och råd för energieffektivisering (107.3 KB)

Icon Handbok för dig som sköter värmen (534.2 KB)

Icon Checklista värmecentral (20.3 KB)

Manualer för reglercentraler

Icon Siemens (894.9 KB)

Icon Tac Schneider (440.5 KB)

Danfoss

Icon ECL 100M (1.8 MB)

Icon ECL 110 (877.6 KB)

Icon ECL 210_310 (3.7 MB)

Icon ECL 300_C66 (1.1 MB)