X

Aktuell driftinformation

Om vi har någon störning i vår produktion, som lokala, planerade eller akuta avbrott någonstans i vårt nät, hittar du informationen här. 

Planerat avbrott i Sundbyberg

På måndag den 23 september har vi ett planerat avbrott i Sundbyberg på grund av utbyggnad av vårt fjärrvärmenät. Leveransen av värme och varmvatten stängs därför av enligt nedan.

Datum: måndag den 23 september

Tid: 08:00 - 16:00

Berörda fastigheter är:

  • Järnvägsgatan 5, 7, 11, 80
  • Ursviksvägen 3-5, 13-15

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.

Vi värmer dig 

med återvunnen, streamad värme och förnybara bränslen

Norrenergi har som mål att använda 100 % förnybara bränslen i produktionen av fjärrvärme och fjärrkyla. Idag ligger siffran på cirka 98 % ett normalkallt år. I mer än trettio år har vi tagit vara på energi som blir över och vi vill ha fler samarbeten för att utveckla ett energisystem som i ännu högre grad bygger på smarta kretslopp.