X

Aktuell driftinformation

Om vi har någon störning i vår produktion, som lokala, planerade eller akuta avbrott någonstans i vårt nät, hittar du informationen här. 

Planerat avbrott i Sundbyberg

På tisdag den 7 april har vi ett planerat avbrott i Sundbyberg på grund av förbättringar av vårt fjärrvärmenät.
Leveransen av värme och varmvatten stängs därför av enligt nedan.

Datum: tisdagen den 7 april
Tid: 08:00 - 17:00

Berörda fastigheter är:

  • Ridvägen 11-24
  • Kasernvägen 1-7

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.


Planerat avbrott i Sundbyberg

På tisdag den 8 april har vi ett planerat avbrott i Sundbyberg på grund av förbättringar av vårt fjärrvärmenät.
Leveransen av värme och varmvatten stängs därför av enligt nedan.

Datum: onsdagen den 8 april
Tid: 08:00 - 16:00

Berörda fastigheter är:

  • Rissneleden 134-144, 153-165

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.

Vi värmer dig 

med återvunnen värme och förnybara bränslen

Norrenergi har som mål att använda 100 % förnybara bränslen i produktionen av fjärrvärme. Idag ligger siffran på cirka 98 % ett normalkallt år. Sedan mer än trettio år tillbaka återvinner vi energi i smarta kretslopp. Och varje dag, varje sekund, strömmar vi varmt vatten som värmer hushåll och företag i Solna och Sundbyberg och intilliggande områden. 
Det är vad vi kallar streaming IRL.