X

Aktuell driftinformation

Om vi har någon störning i vår produktion,eller lokala, planerade avbrott i vårt nät, så hittar du information här.  

Planerade avbrott i leveransen av fjärrvärme

Planerade avbrott i Sundbyberg

På onsdag den 5 augusti har vi planerade avbrott i Sundbyberg på grund av förbättringar av vårt fjärrvärmenät. Leveransen av värme och varmvatten stängs därför av enligt nedan.

Datum: onsdagen den 5 augusti
Tid: 08:00 - 16:00 

Berörda fastigheter är:

  • Forskargränd 1-5, 2-8
  • Forskningsringen 89

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.
 


Planerade avbrott i Solna

På tisdag den 11 augusti har vi planerade avbrott i Solna på grund av förbättringar av vårt fjärrvärmenät. Leveransen av värme och varmvatten stängs därför av enligt nedan.

Datum: tisdagen den 11 augusti
Tid: 08:00 - 16:00

Berörda fastigheter är:

  • Hagalundsgatan 8-26

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.

Vi värmer dig 

med återvunnen värme och förnybara bränslen

Norrenergi har som mål att använda 100 % förnybara bränslen i produktionen av fjärrvärme. Idag ligger siffran på cirka 98 % ett normalkallt år. Sedan mer än trettio år tillbaka återvinner vi energi i smarta kretslopp. Och varje dag, varje sekund, strömmar vi varmt vatten som värmer hushåll och företag i Solna och Sundbyberg och intilliggande områden. 
Det är vad vi kallar streaming IRL.