X

Aktuell driftinformation

Om vi har någon störning i vår produktion,eller lokala, planerade avbrott i vårt nät, så hittar du information här.  

Planerade avbrott i leveransen av fjärrvärme och fjärrkyla

Planerat avbrott i Sundbyberg

På tisdag den 27 oktober har vi ett planerat avbrott i Sundbyberg. Avbrottet beror på att vi måste lägga om våra ledningar för att möjliggöra en planerad expansion i närområdet. Leveransen av värme och varmvatten stängs därför av enligt nedan. 

Datum: Tisdag den 27 oktober
Tid: 08:00-20:00

Berörda fastigheter är:

 • Bangatan 3-7
 • Esplanaden 1-3, 10, 11-13, 14-16
 • Järnvägsgatan 38-50
 • Landsvägen 66
 • Löfströms allé 1-3
 • Sturegatan 39-41
 • Spinnerigatan 2
 • Vasagatan 2-6
 • Ågatan 7

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.


Planerat avbrott i Solna

På tisdag den 3 november har vi ett planerat avbrott i Solna. Avbrottet beror på underhållsarbete av våra ledningar i området. Leveransen av värme och varmvatten stängs därför av enligt nedan. 

Datum: Tisdag den 3 november
Tid: 08:00-22:00

Berörda fastigheter är:

 • Armégatan 36-38
 • Johan Enbergs väg 1-23, 2-66
 • Wiboms väg 1-27, 2-12
 • Emmylundsvägen 1-5, 2-12 (Granbackaskolan)
 • Ekelundsvägen 12-20

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.

Vi värmer dig 

med återvunnen värme och förnybara bränslen

Norrenergi har som mål att använda 100 % förnybara bränslen i produktionen av fjärrvärme. Idag ligger siffran på cirka 98 % ett normalkallt år. Sedan mer än trettio år tillbaka återvinner vi energi i smarta kretslopp. Och varje dag, varje sekund, strömmar vi varmt vatten som värmer hushåll och företag i Solna och Sundbyberg och intilliggande områden. 
Det är vad vi kallar streaming IRL.