X

Aktuell driftinformation

Om vi har någon störning i vår produktion, som lokala, planerade eller akuta avbrott någonstans i vårt nät, hittar du informationen här. 

Solna

På tisdag den 26 november har vi ett planerat avbrott i Solna på grund av förbättringar av vårt fjärrvärmenät. Leveransen av värme och varmvatten stängs därför av enligt nedan.

Datum: tisdag den 26 november

Tid: 08:00 - 13:00

Berörda fastigheter är:

  • Anderstorpsvägen 2-26
  • Jungfrudansen 19 B, C, D, 21-25, 60-100

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.

Vi värmer dig 

med återvunnen värme och förnybara bränslen

Norrenergi har som mål att använda 100 % förnybara bränslen i produktionen av fjärrvärme. Idag ligger siffran på cirka 98 % ett normalkallt år. Sedan mer än trettio år tillbaka återvinner vi energi i smarta kretslopp. Och varje dag, varje sekund, strömmar vi varmt vatten som värmer hushåll och företag i Solna och Sundbyberg och intilliggande områden. 
Det är vad vi kallar streaming IRL.