X

Våra nät gör det möjligt

Likt hjärtat i ett blodomlopp sprider Norrenergi värme till anslutna fastigheter med hjälp av fjärrvärmenätet. Fjärrkylnätet fungerar på samma sätt, men här sprider det istället svalka på sin väg runt till anslutna fastigheter.

Vårt fjärrvärmenät

Vårt fjärrvärmenät är över 21 mil långt och på sin väg passerar det hela 90 procent av alla fastigheter i Solna och Sundbyberg. Även i Bromma och Danderyd får många fastigheter sin värme från oss. Vårt fjärrvärmenät började byggas i Sundbyberg på 1950-talet och i takt med att efterfrågan på fjärrvärme vuxit, har vi successivt byggt ut vårt nät till närliggande områden.

På kartan nedan kan du se hur fjärrvärmenätet ser ut idag.

Fjärrvärme-Nät 2017 mindre.jpg

Vårt fjärrkylnät

Norrenergis fjärrkylnät är idag nästan fyra mil långt och förser kontor, serverhallar, affärsområden och sjukhus med fjärrkyla. Nätet, som började byggas i mitten av 1990-talet, växer varje år i takt med att efterfrågan hela tiden ökar.
 
Arenastaden, Solna Business Park, Huvudsta, Solna Centrum, Haga Norra, Frösunda, Järva Krog och Bergshamra är några av de områden som får sin fjärrkyla från oss.

På nätkartan nedan kan du se hur fjärrkylnätet ser ut just nu.

Fjärrkyla-Nät 2017 mindre.jpg

Om du behöver komma i kontakt med oss angående våra rörledningar, till exempel om du ska göra markarbeten, når du oss enklast genom att e-posta till dokumentation@norrenergi.se