X

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett flexibelt sätt att få värme från i stort sett vilken energikälla som helst. Faktum är att de allra flesta bränslen som används för att producera fjärrvärme annars ofta skulle gå till spillo.

Fjärrvärme är enkelt och genialt

Fjärrvärme är ett flexibelt sätt att få värme från i stort sett vilken energikälla som helst. Faktum är att de allra flesta bränslen som används för att producera fjärrvärme annars ofta skulle gå till spillo.

Fjärrvärmens väg till dig börjar med att vatten värms upp i vårt värmeverk i Solna Strand. Sedan går det via välisolerade ledningar i marken ut till värmecentralen i anslutna fastigheter. Väl där överförs värmen till fastighetens eget system och ger värme i huset och varmt vatten i kranarna. Fjärrvärmenätet möjliggör ett kretslopp som ger konstant värme, klar att använda.

I Sverige var Karlstad först ut med fjärrvärme 1948. I Sundbyberg byggdes den första fjärrvärmeanläggningen 1953 och ungefär tio år senare kom fjärrvärmen i Solna i gång.

Kraftigt minskade växthusgaser

Fjärrvärme är en av de viktigaste förklaringarna till Sveriges position som föregångare i klimatarbete. I och med branschens omställning till förnybara bränslen, effektivare energianvändning, återvinning av spillvärme med mera minskade Sveriges totala koldioxidutsläpp med en femtedel på två decennier från 1990 och framåt. Med fjärrvärme får du ett resurseffektivt uppvärmningssätt som minskar utsläpp av växthuspåverkande ämnen och ger en bättre stadsluft. Det gör den till ett klimatsmart val för framtiden.

På Norrenergi är vi särskilt stolta över att vi som första energibolag märkte vår värme med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval år 2008. En märkning som även kallas "världens tuffaste miljömärkning". 

Vi värmer dig 

med återvunnen värme och förnybara bränslen

Norrenergi har som mål att använda 100 % förnybara bränslen i produktionen av fjärrvärme. Idag ligger siffran på cirka 98 % ett normalkallt år. Sedan mer än trettio år tillbaka återvinner vi energi i smarta kretslopp. Och varje dag, varje sekund, strömmar vi varmt vatten som värmer hushåll och företag i Solna och Sundbyberg och intilliggande områden. 
Det är vad vi kallar streaming IRL.