X

Vad är fjärrkyla?

Sol och värme är härligt – men visst kan det vara skönt att gå in i en butik, eller tillbaka till det svala kontoret när det är sommarhett ute? I Solna och Sundbyberg är det ofta fjärrkyla från Norrenergi som ser till att vi får en skön inomhustemperatur sommartid på köpcenter, sjukhus och kontor. Läs mer om vår fjärrkyla här.

Läs mer

Den smarta vägen till ett behagligt inomhusklimat

Fjärrkyla är precis som fjärrvärme ett effektivt och miljösmart sätt att skapa behaglig inomhustemperatur genom att distribuera kyla genom ledningar i marken. 

Fjärrkyla bygger på samma smarta idé som fjärrvärme. Istället för att fastigheterna i ett område använder många, små lokala kylanläggningar, levereras kyla från en central, driftsäker och miljöanpassad anläggning. Det tjänar både fastighetsägaren och miljön på.

Jämfört med fjärrvärme är fjärrkyla en betydligt nyare produkt som används främst i större kontorsfastigheter, affärscentrum och kommersiella lokaler, för att få en behaglig inomhustemperatur. Även maskinvaror i dator- och serverhallar behöver kyla för att fungera optimalt och inte ta skada. Vi på Norrenergi tillhör pionjärerna – redan 1995 startade vi våra leveranser av fjärrkyla, och idag är vi Sveriges tredje största leverantör. 

Effektivt och miljösmart

Det går åt mycket mindre energi att skapa kyla centralt än att göra det lokalt i varje fastighet. Enkelt uttryckt produceras fjärrkyla genom att vatten kyls ner på olika sätt för att sedan distribueras via ledningar i marken till anslutna fastigheter.

Vårt fjärrkylnät är inte lika omfattande som fjärrvärmenätet, men efterfrågan ökar och nätet växer hela tiden. Det är en glädjande trend som leder till att miljöbelastande och bullriga kylanläggningar kan avvecklas. 

Helt förnybar produktion

Norrenergis fjärrkyla är helt förnybar och produceras på tre sätt: genom frikyla från naturen, genom överskottskyla från fjärrvärme och genom kylmaskiner.

Kylackumulatorn.jpgEtt landmärke – Norrenergis fjärrkylackumulator vid Huvudstabron

Lagring för jämnare produktion

En ackumulator är enkelt uttryckt en stor termos för att lagra varmt eller kallt vatten. Genom att lagra vatten under den tid då produktionen är normal, kan vi hålla en jämnare produktion och därmed öka kvaliteten och säkerheten i leveranserna till våra kunder. Det leder till både miljövinster och förbättrad kvalitet och säkerhet i leveranserna av värme och kyla. Mer om hur detta fungerar kan du läsa här 

Vi värmer dig 

med återvunnen värme och förnybara bränslen

Norrenergi har som mål att använda 100 % förnybara bränslen i produktionen av fjärrvärme. Idag ligger siffran på cirka 98 % ett normalkallt år. Sedan mer än trettio år tillbaka återvinner vi energi i smarta kretslopp. Och varje dag, varje sekund, strömmar vi varmt vatten som värmer hushåll och företag i Solna och Sundbyberg och intilliggande områden. 
Det är vad vi kallar streaming IRL.