X

Våra ackumulatorer

Norrenergis två olika typer av ackumulatorer gör det möjligt att få en jämnare produktion. Det leder till både miljövinster och förbättrad kvalitet och säkerhet i leveranserna av värme och kyla.

Våra ackumulatorer

Norrenergis två olika typer av ackumulatorer gör det möjligt att få en jämnare produktion. Det leder till både miljövinster och förbättrad kvalitet och säkerhet i leveranserna av värme och kyla. 

En ackumulator är enkelt uttryckt en stor termos för att lagra varmt eller kallt vatten. Genom att lagra vatten under den tid då produktionen är normal, kan vi hålla en jämnare produktion och därmed öka kvaliteten och säkerheten i leveranserna till våra kunder. 

Fjärrvärmeackumulatorerna

Värmeack träd.JPG På Norrenergi är behovet av fjärrvärmeackumulatorerna som störst under kalla vintermorgnar då många vill använda både värme och varmvatten. Om det är riktigt, riktigt kallt kan vi under dessa tider tvingas använda eldningsolja för att värmen ska räcka till.

Med hjälp av det lagrade, varma vattnet minskar det behovet och miljöfördelarna blir tydliga. Koldioxidutsläppen minskar och även utsläppen av kväveoxider och stoft, eftersom pannorna inte behöver startas och stoppas lika ofta. Med värmeackumulatorernas hjälp kan vi tillverka värmen när den är som billigast och bäst för miljön.

Fjärrkylackumulatorn vid Huvudstabron – ett landmärke för Norrenergi

Kylack höst.JPG På samma sätt fungerar det med fjärrkylackumulatorn. Det stora kylackumulatortornet intill Huvudstabron var den första byggnaden för fjärrkylanläggningen när Norrenergi blev först i Stockholmsregionen med att distribuera och sälja fjärrkyla 1995. Tornet som står på Solnaverket nominerades till Nordiska plåtpriset 1996-1997 och har blivit ett landmärke för Norrenergi.

Kylackumulatorn rymmer 6 500 kubikmeter kallt vatten. Där lagras kallt vatten för att användas som dygnsutjämning och reserv som gör att de som vistas i kontor och köpcentrum kan njuta av en behaglig inomhustemperatur även under sommaren. I datahallar gör fjärrkylan nytta även under vinterhalvåret.