X

Hur fungerar vår fjärrvärme?

Norrenergis fjärrvärmenät är över 19 mil långt och på sin väg passerar det hela 90 procent av alla fastigheter i Solna och Sundbyberg. Även i Bromma och Danderyd får många fastigheter sin värme från oss.

Hur fungerar vår fjärrvärme?

Fjärrvärme bygger på att varmt vatten transporteras i ett slutet kretslopp till anslutna fastigheter. Vägen till dig börjar i vårt fjärrvärmeverk som likt hjärtat i ett blodomlopp sprider värme runt om i fjärrvärmenätet.

I grunden är det ganska enkelt. Norrenergis fjärrvärmeproduktion börjar med att vatten värms upp i vårt fjärrvärmeverk i Solna Strand tills det når en temperatur mellan 70 och 120 grader, beroende på hur kallt det är ute. Härifrån pumpas det sedan vidare ut genom ett nät av välisolerade rörledningar som ligger nedgrävda i marken.

Norrenergis fjärrvärmenät är över 19 mil långt och på sin väg passerar det hela 90 procent av alla fastigheter i Solna och Sundbyberg. Även i Bromma och Danderyd får många fastigheter sin värme från oss. Tack vare att rören är så välisolerade förlorar vi mindre än fem procent av värmen när vi distribuerar den.

Från värmeverk till element och kranar

Det är inte, som man kanske skulle kunna tro, det varma fjärrvärmevattnet som rinner igenom element och kranar hemma hos dig. Istället har varje ansluten fastighet en egen fjärrvärmecentral i källaren. I den finns två värmeväxlare, en för kranvattnet och en för vattnet i elementen. Värmeväxlarna utvinner värmen ur det heta fjärrvärmevattnet och överför den till fastighetens egna ledningssystem. Därefter går vattnet tillbaka till fjärrvärmeverket igen, nu 40-50 grader kallare.

Våra värmekällor

Ungefär 98 procent av Norrenergis produktion sker med förnybara bränslen. De två största värmekällorna är biobränslen och renat avloppsvatten från reningsverket i Bromma.

Tar vara på spillvärme

I vår värmepumpanläggning tar vi vara på spillvärmen ur renat avloppsvatten för att producera fjärrvärme. När vi tagit ur värmen används vattnet dessutom för att producera fjärrkyla.

När det renade avloppsvattnet fullföljt sin uppgift syresätts det och fortsätter sin resa tillbaka ut i naturen med hjälp av en 7,5 km lång tunnel till Saltsjön vid Kastellholmen. På så sätt fungerar Norrenergis värmepumpar som en akvariepump för den syrefattiga Saltsjön.

Producerar värme med biobränsle

Norrenergis biobränslemix består idag av träpulver (pellets), tallbeckolja och bioolja. Pellets kommer till värmeverket direkt från svenska leverantörer eller via vårt lager i Hargshamn där vi tar emot bränsle från Sverige, Baltikum och Ryssland. Årsförbrukningen av pellets uppgår till 45 000 ton. Som en del av Bra Miljöval-kriterierna för värmeproduktion måste all pellets vi köper vara FSC MIX-certifierad och bestå av råvara från FSC-certifierat skogsbruk.

Vår biobränsleanläggning består av ett bränslelager, kvarnutrustning, träpulversilo, träpulverpannor och rökgasreningsutrustning. I kvarnanläggningen mals pellets ner till ett fint pulver som sedan eldas i träpulverpannorna där värmen överförs till vårt fjärrvärmevatten. Rökgaserna renas i en slangfilteranläggning, därmed minskar stoftutsläppen och vi får en renare miljö.

Lagrar värme i ackumulatorer

Med hjälp av två värmeackumulatorer lagrar vi varmt vatten, på samma sätt som man gör i en termos. Vattnet kan vi sedan använda när efterfrågan är som störst, till exempel morgnar och kvällar. På så sätt kan vi göra produktionen både jämnare och säkrare, och tillverka värmen när den är som billigast och bäst för miljön. Här kan du läsa mer om det.