X

Fjärrkyla på flera olika sätt

Norrenergi producerar fjärrkyla på flera olika sätt. Ett sätt är att använda den överskottskyla som vi får när vi producerar fjärrvärme med renat avloppsvatten, ett annat är att använda så kallad frikyla.

Hur fungerar vår fjärrkyla?

Fjärrkyla är ett modernt sätt att distribuera kyla. Precis som fjärrvärme är fjärrkyla ett resurssnålt och klimatsmart sätt att skapa behaglig inomhustemperatur. Genom att skapa kyla centralt går det åt mycket mindre energi än att göra det lokalt i varje fastighet.

Norrenergi producerar fjärrkyla på flera olika sätt. Ett sätt är att använda den överskottskyla som vi får när vi producerar fjärrvärme (med renat avloppsvatten), ett annat är att använda så kallad frikyla. Frikyla innebär kort och gott att man använder den kyla som finns fritt i naturen. På Norrenergi har vi valt att utnyttja de gynnsamma djuphålor med kallt bottenvatten som finns i vår skärgård. Närmare bestämt så lånar vi bottenvatten från Lilla Värtan utanför Brunnsvikens inlopp.

Pionjärer med nät som växer

Jämfört med fjärrvärme är fjärrkyla en relativt ny produkt i Sverige. Den används främst i större kontorsfastigheter, affärscentrum och kommersiella lokaler. Vi på Norrenergi tillhör pionjärerna med driftstart redan 1995. 

Vårt fjärrkylnät är långt ifrån lika omfattande som vårt fjärrvärmenät men efterfrågan ökar och nätet växer hela tiden. En glädjande trend som leder till att miljöbelastande och bullriga kylanläggningar kan avvecklas.

Hur produktionen går till

När våra värmepumpar i produktionen av fjärrvärme har tagit värmen från det renade avloppsvattnet, återstår kallt vatten. Det använder vi för att producera fjärrkyla. Med hjälp av värmeväxlare för vi över kylan till fjärrkylvattnet, innan det pumpas ut i fjärrkylnätet för leverans till våra kunder. Kylan produceras även till viss del med hjälp av kylmaskiner.

Den så kallade frikylan producerar vi genom att använda kallt bottenvatten från Lilla Värtan och pumpa upp detta till Norrenergis växlarstation i Frösunda. Där växlas kylan, via värmeväxlare, över till fjärrkylnätet. När vattnet sedan återförs till naturen är det precis lika rent som när vi tog det, men något varmare.

Distribution

Fjärrkylan är uppbyggd på samma sätt som fjärrvärmen med ett ledningsnät innehållande vatten som pumpas runt. Skillnaden är att man pumpar ut kallt vatten och får tillbaka varmare.

Det kalla fjärrkylvattnet pumpas in i ett gemensamt ledningsnät och distribueras därefter till våra kunder. Kunderna i sin tur har en kylcentral där kylan överförs från fjärrkylvattnet till husets eget kylsystem.

Kylackumulator

I vårt system finns även en kylackumulator som fungerar som en stor termos som håller vattnet kallt istället för varmt. Det lagrade kalla vattnet kan användas för att jämna ut tillgången på kyla under dygnet, och som reserv.