X

Varför fjärrvärme?

Hur fungerar det hos oss?

Mer än 100 000 människor får sin värme från Norrenergis fjärrvärme. Men hur blir det varmt i dusch och element egentligen? Och den svala luften i köpcentret en varm sommardag, var kommer den ifrån?

Fjärrvärme från Norrenergi innebär att vatten värms upp i vårt värmeverk. Därifrån pumpas det ut i ett slutet rörledningssystem. När vattnet kommer till din fastighet växlar husets värmeväxlare över värmen till tappvarmvattnet och till vattnet som värmer husets element. Sedan går det avkylda vattnet tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt i ett ständigt flödande kretslopp.

På Norrenergi producerar vi vår fjärrvärme på flera sätt. Dessa är de viktigaste:
• Spillvärme från renat avloppsvatten från Bromma reningsverk
• Eldning av biobränslen: träpellets och olika biooljor. Råvara från FSC-certifierat skogsbruk.

Mer om hur vi på Norrenergi producerar vår fjärrvärme hittar du här.

Fjvmprocessen_1505_4 w.png

Klicka på bilden för att titta närmare på hur vi producerar vår fjärrvärme och fjärrkyla.

Grönt vatten

För att lättare kunna spåra läckor i fjärrvärmenätet eller i husens fjärrvärmeväxlare, tillsätter vi ett grönt färgämne i fjärrvärmevattnet som heter Pyranin. Färgämnet är ofarligt, både för miljön och hälsan och används även i kosmetika, tvål och diskmedel. Inga andra kemikalier är tillsatta i vårt fjärrvärmevatten och vi fyller kontinuerligt på våra nät med dricksvatten.

Skulle du upptäcka att ditt varmvatten är grönt så betyder det att du har en läcka i värmeväxlaren i din fjärrvärmecentral. Fjärrvärmevattnet cirkulerar i ett eget, slutet system – helt skilt från varmvattnet i kranarna. Givetvis bör man snarast åtgärda felet i fjärrvärmecentralen, men det kan vara bra att veta att du inte behöver oroa dig för att det ska finnas farliga ämnen i vattnet. 

Även när allt fungerar som det ska så är inte varmvatten ett livsmedel. Det är inte lämpligt att dricka varmvatten eller använda det till matlagning eftersom det finns en risk att varmvattnet löser ut koppar från ledningarna. Framför allt små barn är särskilt känsliga för koppar.

Om du är utomhus och ser grönt vatten i marken visar det att det finns en läcka i fjärrvärmenätet. Gå inte nära då vattnet kan vara mycket varmt. Hör gärna av dig till oss och berätta så att vi kan åtgärda läckan. Ring oss på 08-475 04 40 eller e-posta till kontakt@norrenergi.se. Tack för hjälpen! 

Fjärrkylans kretslopp

Fjärrkyla från Norrenergi fungerar genom att kallt vatten distribueras i ett ledningsnät i marken, precis som vår fjärrvärme. Det är en enkel teknik. Kallt vatten slussas ut genom rör till kontor, sjukhus, hotell, butiker och speciellt värmeintensiva lokaler som datorhallar. 

Det kalla vattnet från fjärrkylnätet kyler luften som cirkulerar i fastighetens ventilationssystem. Därefter går vattnet tillbaka till produktionsanläggningen för att kylas ned på nytt.

På Norrenergi producerar vi vår fjärrkyla på tre sätt:
• genom frikyla från naturen,
• genom överskottskyla från fjärrvärme och
• genom kylmaskiner.

Mer om hur vi på Norrenergi producerar vår fjärrkyla hittar du här.