X

Varför fjärrkyla?

Fjärrkyla är ett modernt sätt att distribuera kyla. Precis som fjärrvärme är det ett effektivt och klimatsmart sätt att skapa behaglig inomhustemperatur. I vår expansiva region ökar efterfrågan på fjärrkyla för varje år.

Varför fjärrkyla?

Fjärrkyla är ett modernt sätt att distribuera kyla. Precis som fjärrvärme är det ett effektivt och klimatsmart sätt att skapa behaglig inomhustemperatur. Dessutom är det tryggt och bekvämt.

Det går åt mycket mindre energi att skapa kyla centralt än att göra det lokalt i varje fastighet. Detta tack vare att vi kan utnyttja överskottskyla från fjärrvärme och kallt sjövatten. Genom att framställa kyla centralt bidrar vi dessutom till att minska mängden köldmedier (freoner). Hittills har vårt arbete med fjärrkyla resulterat i att vi kunnat rationalisera bort många ton miljöfarliga köldmedier.

Stabil tillgång och leverans

Fjärrkyla har en hög driftsäkerhet och levereras kontinuerligt till de anslutna fastigheterna. Väl där överförs kylan till den lokala kylcentralen. Kylcentralen är lättskött och har en lång livslängd, ofta minst 25 år. Behagligt svala utrymmen för verksamhet, anställda och till exempel servrar och annan maskinutrustning är därför en möjlighet, även under årets varmaste dagar.

Tyst och bekvämt

Fjärrkyla ersätter enskilda kylmaskiner i husen och ger oss alla en bättre gemensam miljö genom att minska användningen av köldmedier. Samtidigt blir det mer utrymme till förfogande i fastigheten då man kan riva ut de gamla, ofta skrymmande och bullriga, kylmaskinerna.