X

Ett tryggt val

Fjärrvärme är driftsäkert och avbrotten få. Men skulle något hända med värmen eller varmvattnet i din fastighet så är vi förberedda.

Norrenergi strävar efter att omsätta sin kunskap inom energiområdet till praktisk nytta för sina kunder. Genom våra energitjänster hoppas vi kunna hjälpa dig att använda energin effektivare och mer miljövänligt.

Stabilt och driftsäkert

Fjärrvärme innebär att centralt uppvärmt vatten skickas ut i isolerade ledningar till anslutna fastigheter. Avbrott i fjärrvärmeleveranserna är sällsynta. Om vi får stopp i en panna har vi flera andra som säkrar att produktionen kan fortsätta. Och skulle det bli en läcka någonstans i nätet så kan vi dela upp nätet i mindre delar för att begränsa skadan och åtgärda felet så snabbt som möjligt. Leveransen är jämn och stabil – med fjärrvärme tar värmen och varmvattnet inte slut.

Med dig i långa loppet

Solna och Sundbyberg har haft fjärrvärme i mer än femtio år. Norrenergi arbetar långsiktigt. Och så ser vi också på vår relation med dig. Du kan vara trygg med att vi alltid finns till hands om du behöver hjälp, eller när du har frågor om hur du kan spara energi.

Varje dag, dygnet runt

För att din leverans av värme och varmvatten ska vara stabil och pålitlig finns vår beredskapspersonal alltid tillgänglig, även kvällar och helger.