X

Klimatsmart – nu och imorgon

Fjärrvärme produceras av sådant som annars skulle gått förlorat. Det gör att samhället som helhet blir mer energieffektivt. Med fjärrvärme bidrar vi till en mer hållbar utveckling i det långa loppet.

Rester från skogsindustrin och spillvärme från industrier är några exempel på sådant som kan bli fjärrvärme. Tack vare välisolerade fjärrvärmenät är det också möjligt att ta vara på värme som blir över i närheten av rörledningarna. När överskottsvärmen tas in i värmenäten slipper den släppas ut i luft och vatten till ingen nytta. Kretslopp skapas som sparar på miljön.

30 år av återvunnen värme

Ungefär 98 procent av Norrenergis produktion sker med förnybara bränslen. De två största värmekällorna är biobränslen och renat avloppsvatten från reningsverket i Bromma. I mer än 30 år har vi tagit vara på värmen från Sundbybergsbornas duschvatten och återanvänt den för att producera både fjärrvärme och fjärrkyla, och vi utvecklar ständigt fler samarbeten med restvärme.

Från fossilt till förnybart

Effekten av branschens omställning hittills motsvarar fyra gånger det svenska klimatmålet. Och övergången från fossilt till förnybart bränsle i fjärrvärmesektorn fortsätter. På Norrenergi arbetar vi målmedvetet med att höja miljöprestandan hos vår fjärrvärme och fjärrkyla. På så sätt skapar vi mervärden som hjälper våra kunder att bli mer hållbara.

Gör skillnad för Sverige – och för dig

Fjärrvärme är en av de viktigaste förklaringarna till Sveriges position som föregångare i klimatarbete. I och med branschens omställning till förnybara bränslen, effektivare energianvändning, återvinning av spillvärme med mera minskade Sveriges totala koldioxidutsläpp med en femtedel på två decennier från 1990 och framåt och utvecklingen fortsätter i samma riktning.

Med fjärrvärme får du ett resurseffektivt uppvärmningssätt som minskar utsläpp av växthuspåverkande ämnen och ger en bättre stadsluft. Det gör den till ett klimatsmart val för framtiden.