X

Varför fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett flexibelt och energieffektivt sätt att sprida värme till många. Det är klimatsmart, tryggt och bekvämt. Och jämfört med andra uppvärmningsformer innebär fjärrvärmen dessutom ofta en lägre totalkostnad.

Varför fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett flexibelt och energieffektivt sätt att sprida värme till många. Det är klimatsmart, tryggt och bekvämt. Och jämfört med andra uppvärmningsformer innebär fjärrvärmen dessutom ofta en lägre totalkostnad.

All energianvändning påverkar miljön. Därför är det viktigt att använda energi på ett effektivt sätt. Ur ett miljöperspektiv är det mer fördelaktigt att omvandla bränsle till värme i större anläggningar. Då kan verkningsgraden bli högre, och reningen mer effektiv än om varje fastighet har en egen värmepanna.

En som värmer många

Norrenergi värmer ungefär 90 procent av alla fastigheter i Solna och Sundbyberg, och vi har även många kunder i Bromma och Danderyd. Det innebär att vi värmer mer än 100 000 människor som bor och arbetar i detta område. Den fjärrvärme vi producerar och distribuerar lever upp till mycket högt ställda miljökrav och bidrar till mer hållbara samhällen.

Klimatsmart, driftsäkert och bekvämt

Fjärrvärme skapar klimatsmarta kretslopp som sparar på miljön. Och det är renare och mer effektivt att få värme från en central anläggning än om var och en producerar sin egen värme. Den jämna och stabila leveransen gör den dessutom till en trygg uppvärmningsform som är lättskött och bekväm. Fjärrvärmens flexibilitet i bränslen och möjligheten till lagring gör också att produktionen kan anpassas utifrån ekonomiska och miljömässiga faktorer. Mer om detta finns i rutan här intill.

Fjärrvärme märkt Bra Miljöval

I takt med att användningen av fjärrvärme ökar, minskar användningen av fossila bränslen. På Norrenergi satsade vi tidigt på förnybar energi. Som ett resultat av ett omfattande miljöarbete var vi 2008 första energibolag i Sverige att märka vår värme med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. En miljömärkning som även kallas "världens tuffaste miljömärkning".

Regeringens mål är att avveckla fossila bränslen för uppvärmning till år 2020. Och fjärrvärmeföretagen i Sverige är på god väg – den lilla andel fossil olja som fortfarande används för att värmen ska räcka till också särskilt kalla dagar, ersätts allt oftare med bland annat biooljor.

Sverige internationell förebild

Det finns ett stort intresse för fjärrvärme internationellt och i Skandinavien är vi världsledande på fjärrvärme. Fjärrvärme är en av de viktigaste förklaringarna till att Sverige är en föregångare i klimatarbete.

Fjärrvärmen har minskat de totala koldioxidutsläppen i Sverige med en femtedel på två decennier från 1990 och framåt. Det motsvarar fyra gånger det svenska klimatmålet  och har åstadkommits genom fjärrvärmens omställning till förnybara bränslen, effektivare energianvändning, återvinning av spillvärme med mera.