X

Vår nya visuella identitet

Vår nya visuella identitet

I år 25-årsjubilerar Norrenergi och samtidigt får vi ett nytt utseende. Det är mycket som har hänt sedan Norrenergi AB grundades för 25 år sedan, inte minst omställningen från fossilt bränsle till förnybart. 

Idag är vår värme och kyla nästan helt förnybar och inriktningen framåt är att ta vara på överskottsvärme runt om i städerna. För att stämma överens med det företag Norrenergi är idag, ändrar vi vår logotyp och vår visuella identitet.

Under jubileumsåret fokuserar vi framför allt på att träffa våra kunder för att ännu bättre förstå era behov och hjälpa er att spara energi. Vi vet att det är tillsammans med dig som är kund och andra partners som vi hittar morgondagens energilösningar. 

Knapp1b.pngVarför byter vi visuell identitet?

Knapp2.pngHur kommer övergången till vårt nya utseende att gå till?

Knapp3.pngVilka är tankegångarna bakom logotypen?

Knapp4.pngVad kostar omställningen?