Ledning och styrelse

Här hittar du kontaktuppgifter till vår ledning samt förteckning över styrelseledamöter. Norrenergis styrelse är politiskt tillsatt av kommunfullmäktige i Solna och Sundbyberg, våra ägarkommuner.

Norrenergis ledning

För att skicka e-post till någon i Norrenergis ledning skriver du fornamn.efternamn@norrenergi.se.

Stefan Persson_Ny.jpg

Verkställande direktör

Stefan Persson
Telefon: 08-475 04 10
 

Maria Lemos_hemsida.jpg

Ekonomichef

Maria Lemos
Telefon: 08-475 04 12
 

Staffan Stymne_Ny.jpg

Chef Strategi och utveckling

Staffan Stymne
Telefon: 08-475 04 89

Lars Olrin_Ny.jpg

Produktionschef

Lars Olrin
Telefon: 08-475 04 64

Maria Carvinge w.jpg

Marknadschef

Maria Carvinge
Telefon: 08-475 04 97

 
Ted Eden_Ny.jpg

Nätchef

Ted Edén
Telefon: 08-475 04 36
 

Dana W_Ny.jpg

Miljö- och säkerhetschef

Dana Wojciechowska
Telefon: 08-475 04 55
 


Styrelseledamöter

Johan T Sterndal, Solna, Ordförande

Mats Skog, Sundbyberg, Vice ordförande

Ulf Åsbrink, Solna

Per Engström, Solna

Jan Jacobsson,Sundbyberg

Gustav Marteleur, Sundbyberg

Anders Ocklind, Sundbyberg

Ansgar Toscha, Solna

Faradj Koliev, Solna


Suppleanter

Bengt Sjöholm, Sundbyberg

Olof B Nystrand, Solna

Björn Leifland, Solna

Torsten Svenonius, Solna

Robert Falck, Sundbyberg