X

Ledning och styrelse

Här hittar du kontaktuppgifter till vår ledning samt förteckning över styrelseledamöter. Norrenergis styrelse är politiskt tillsatt av kommunfullmäktige i Solna och Sundbyberg, våra ägarkommuner.

Norrenergis ledning

För att skicka e-post till någon i Norrenergis ledning skriver du fornamn.efternamn@norrenergi.se

Stefan Persson_Ny.jpg

Verkställande direktör

Stefan Persson
Telefon: 08-475 04 10    

DSC03815 hemsida.jpg

Ekonomichef

Patrik Thomaeus
Telefon: 070-388 08 41 

staffan_stymne_ny.jpg__200x133_q85_crop_upscale.jpg

Chef Strategi och utveckling

Staffan Stymne
Telefon: 08-475 04 89

lars_olrin_ny.jpg__200x133_q85_crop_upscale.jpg

Produktionschef

Lars Olrin
Telefon: 08-475 04 64

Maria Carvinge w.jpg

Marknadschef

Maria Carvinge
Telefon: 08-475 04 97

Niclas De Lorenzi w.jpg

Nätchef

Niclas De Lorenzi
Telefon: 08-475 05 88

dana_w_ny.jpg__200x133_q85_crop_upscale.jpg

Miljö- och säkerhetschef

Dana Wojciechowska
Telefon: 08-475 04 55

Caroline_diPaolo_NY.jpg

HR-chef

Caroline di Paolo
Telefon: 08-475 05 59

 

Styrelseledamöter

Johan T Sterndal, Solna, Ordförande
Mats Skog, Sundbyberg, Vice ordförande
Ulf Åsbrink, Solna
Per Engström, Solna
Jan Jacobsson,Sundbyberg
Gustav Marteleur, Sundbyberg
Anders Ocklind, Sundbyberg
Ansgar Toscha, Solna
Faradj Koliev, Solna


Suppleanter

Bengt Sjöholm, Sundbyberg
Olof B Nystrand, Solna
Christofer Sköld, Solna
Torsten Svenonius, Solna
Robert Falck, Sundbyberg