X

Pågående arbeten

Efterfrågan på hållbar fjärrvärme och fjärrkyla i vårt område är stor och utbyggnaden av näten pågår hela tiden. Nedan kan du se var vi arbetar just nu, det kan gälla både utbyggnad och underhållsarbeten.

Pågående markarbeten

Solna:

 • Ulrikdalsfältet: Arbeten pågår.
 • Kvarteret Idrottsplatsen, vid Gustav den III Boulevard samt Kolonnvägen: Omläggningsarbeten pågår.
 • Järvastaden: Arbeten med nyanslutningar pågår vid Exploateringsområdet Grankällan.
 • Huvudstagatan/Polhemsgatan: Från oktober 2018 till och med juni 2019 pågår arbeten med att förnya fjärrvärmeledningarna. Mer information hittar du här.
 • Släggbacken 1-7: Från 27 februari fram till sommaren pågår arbeten med ny fjärrvärmeledning för att ansluta ny kund. Mer information hittar du här.
 • Krysshammarvägen: Arbeten påbörjas nu i april och pågår till sensommar/tidig höst. Mer information hittar du här.
 • Hagalundsgatan: Arbeten pågår. Mer information hittar du här.

Sundbyberg:

 • Rissne: Omläggning av befintliga fjärrvärmeledningar pågår till följd av kommunens ombyggnad av området.
 • Ursvik, detaljplanområde 3 (DP-3): Arbeten pågår i utbyggnadsområdet.
 • Kvarteret Kronan: Arbeten pågår under våren.
 • Albygatan: Arbeten påbörjas nu i april och beräknas pågå till och med juni. Mer information hittar du här.
 • Mälarbanan: Arbeten påbörjas inom kort och förväntas påverka våra ledningar.

Bromma:

 • Annedalsområdet: Återanslutning av Kvarteret Baltic.
 • Bromma flygplats: Servisanslutningar.
 • Kv. Gjutmästaren: Servisanslutning på gång.

Danderyd:

 • Mörbylund-området: Arbeten planeras.