X

Pågående arbeten

Efterfrågan på hållbar fjärrvärme och fjärrkyla i vårt område är stor och utbyggnaden av näten pågår hela tiden. Nedan kan du se var vi arbetar just nu, det kan gälla både utbyggnad och underhållsarbeten.

Pågående markarbeten

Solna:

 • Tritonvägen vid Stora Blå: Inväntar återställning.
 • Kvarteret Idrottsplatsen, vid Gustav den III Boulevard: Omläggningsarbeten pågår.
 • Frösundaleden: Omläggningsarbeten pågår vid Bilia.
 • Gårdsvägen, Tygeln 2: Återanslutning, arbeten pågår under hösten.
 • Råsundavägen, Kvarteret Signalen: Återansutning pågår under hösten.
 • Järvastaden: Arbeten med nyanslutningar pågår vid Exploateringsområdet Grankällan.
 • Armégatan: Från oktober 2018 och under vintern 2019 pågår arbeten med att förnya fjärrvärmeledningarna.
 • Huvudstagatan: Från oktober 2018 och under vintern 2019 pågår arbeten med att förnya fjärrvärmeledningarna.
 • Fogdevreten: Inom kort påbörjas arbeten.

Sundbyberg:

 • Rissne: Omläggning av befintliga fjärrvärmeledningar pågår till följd av kommunens ombyggnad av området.
 • Ursvik, detaljplanområde 3 (DP-3): Arbeten pågår i utbyggnadsområdet.
 • Kvarteret Kronan: Arbeten pågår.

Bromma:

 • Annedalsområdet: Återanslutning av Kvarteret Baltic.
 • Bromma flygplats: Omläggningar under hösten.

Danderyd:

 • Golfbanevägen: Återställningsarbeten samt ny anslutning i samband med omläggningen.
 • Mörbylundsgatan, Kvarteret Sjukhuset 9-10: En ny anslutning i samband med omläggningen pågår här.