Viktigt meddelande!

Just nu pågår ett omfattande underhållsarbete som kan komma att påverka värmen och varmvattnet i Bergshamra och Danderyd från tisdag till torsdag. 

Läs mer

Pågående arbeten

Efterfrågan på hållbar fjärrvärme och fjärrkyla i vårt område är stor och utbyggnaden av näten pågår hela tiden. Nedan kan du se var vi arbetar just nu, det kan gälla både utbyggnad och underhållsarbeten.

Pågående markarbeten

Solna:

  • Järva krog: på båda sidor om E18 pågår ett ledningsarbete. Mobila panncentraler är utplacerade för att se till att värmen hos våra kunder inte påverkas i stor utsträckning.
  • Ulriksdalsfältet: Vissa inkopplingar av mindre omfattning sker i utbyggnadsområdet.
  • Tritonvägen vid Stora Blå: Längs med gång- och cykelbanan.
  • Hagavägen: Arbete med att förbättra fjärrvärmenätet pågår till månadsskiftet september/oktober. Under denna period är framkomligheten i området begränsad. För mer information se länken här intill.
  • Kvarteret Furiren 2, vid Armégatan 32: Arbete pågår med att ansluta ny fastighet.
  • Kvarteret Lagern, vid gamla Råsunda.

Sundbyberg:

  • Rissne: Omläggning av befintliga fjärrvärmeledningar pågår till följd av kommunens ombyggnad av området.
  • Ursvik, detaljplanområde 3 (DP-3): Arbeten pågår i utbyggnadsområdet .
  • Vegagatan: Arbete med att förnya fjärrvärmerören pågår till månadsskiftet september/oktober. Framkomligheten i området är begränsad under denna period. För mer information se länken här intill.
  • Kvarteret Kabeln, vid Löfströms Allé.

Bromma:
Inga pågående arbeten.

Danderyd:
Inga pågående arbeten.