X

Pågående arbeten

Efterfrågan på hållbar fjärrvärme och fjärrkyla i vårt område är stor och utbyggnaden av näten pågår hela tiden. Nedan kan du se var vi arbetar just nu, det kan gälla både utbyggnad och underhållsarbeten.

Pågående markarbeten

Solna:

 • Ulrikdalsfältet: Arbeten pågår.
 • Kvarteret Idrottsplatsen, vid Gustav den III Boulevard: Omläggningsarbeten pågår.
 • Gårdsvägen, Tygeln 2: Återanslutning, arbeten pågår under vintern/våren.
 • Järvastaden: Arbeten med nyanslutningar pågår vid Exploateringsområdet Grankällan.
 • Grönområdet vid Armégatan - Huvudstagatan: Från oktober 2018 till början av april 2019 pågår arbeten med att förnya fjärrvärmeledningarna. Mer information hittar du här..
 • Huvudstagatan/Polhemsgatan: Från oktober 2018 till och med juni 2019 pågår arbeten med att förnya fjärrvärmeledningarna. Mer information hittar du här.
 • Fogdevreten: Arbeten pågår.

Sundbyberg:

 • Rissne: Omläggning av befintliga fjärrvärmeledningar pågår till följd av kommunens ombyggnad av området.
 • Ursvik, detaljplanområde 3 (DP-3): Arbeten pågår i utbyggnadsområdet.
 • Kvarteret Kronan: Arbeten pågår under vintern.

Bromma:

 • Annedalsområdet: Återanslutning av Kvarteret Baltic.