X

Pågående arbeten

Efterfrågan på hållbar fjärrvärme och fjärrkyla i vårt område är stor och utbyggnaden av näten pågår hela tiden. Nedan kan du se var vi arbetar just nu, det kan gälla både utbyggnad och underhållsarbeten.

Pågående markarbeten

Solna:

 • Ulriksdalsfältet: Återställningsarbeten kvarstår.
 • Tritonvägen vid Stora Blå: Inväntar återställning.
 • Blomgatan 2-8: Arbete med att förnya fjärrvärmeledningarna pågår från slutet av april till månadsskiftet oktober/november. Under projekttiden påverkas både biltrafik och gång- och cykelbanor. Även parkeringsplatser på Blomgatan begränsas under en stor del av tiden. Se informationsbrev här intill.
 • Kvarteret Idrottsplatsen, vid Gustav den III Boulevard: Omläggningsarbeten pågår.
 • Frösundaleden: Omläggningsarbeten pågår vid Bilia.
 • Gårdsvägen, Tygeln 2: Återanslutning, arbeten pågår under hösten.
 • Råsundavägen, Kvarteret Signalen: Återansutning pågår under hösten.
 • Järvastaden: Arbeten med nyanslutningar pågår vid Exploateringsområdet Grankällan.

Sundbyberg:

 • Rissne: Omläggning av befintliga fjärrvärmeledningar pågår till följd av kommunens ombyggnad av området.
 • Ursvik, detaljplanområde 3 (DP-3): Arbeten pågår i utbyggnadsområdet.
 • Kvarteret Kabeln, vid Löfströms Allé: Utbyggnad av fjärrvärmenätet.

Bromma:

 • Annedalsområdet: Återanslutning av Kvarteret Baltic.
 • Bromma flygplats: Omläggningar under hösten.

Danderyd:

 • Mörby centrum: Området runt Mörby centrum växer med flera nya fastigheter och för att vi ska kunna fortsätta garantera en hög leveranssäkerhet gör vi en omläggning av fjärrvärmerören under september månad i området vid Golfbanevägen. Ny anslutning i samband med omläggningen och återställningsarbeten pågår.
 • Mörbylundsgatan, Kvarteret Sjukhuset 9-10: Kommande svetsarbeten under hösten.