X

Pågående arbeten

Efterfrågan på hållbar fjärrvärme och fjärrkyla i vårt område är stor och utbyggnaden av näten pågår hela tiden. Nedan kan du se var vi arbetar just nu, det kan gälla både utbyggnad och underhållsarbeten.

Pågående markarbeten

Solna:

  • Ulriksdalsfältet: Vissa inkopplingar av mindre omfattning sker i utbyggnadsområdet.
  • Tritonvägen vid Stora Blå: Längs med gång- och cykelbanan.
  • Kvarteret Furiren 2, vid Armégatan 32: Arbete pågår med att ansluta ny fastighet.
  • Blomgatan 2-8: Arbete med att förnya fjärrvärmeledningarna pågår från slutet av april till månadsskiftet oktober/november. Under projekttiden påverkas både biltrafik och gång- och cykelbanor. Även parkeringsplatser på Blomgatan begränsas under en stor del av tiden. Se informationsbrev här intill.

Sundbyberg:

  • Rissne: Omläggning av befintliga fjärrvärmeledningar pågår till följd av kommunens ombyggnad av området.
  • Ursvik, detaljplanområde 3 (DP-3): Arbeten pågår i utbyggnadsområdet.
  • Kvarteret Kabeln, vid Löfströms Allé: Utbyggnad av fjärrvärmenätet.

Bromma:
Inga pågående arbeten.

Danderyd:
Inga pågående arbeten.