X

Aktuell driftinformation

Om vi har någon störning i vår produktion, som lokala, planerade eller akuta avbrott någonstans i vårt nät, hittar du informationen här. Skulle vi ha några störningar i våra webbtjänster meddelar vi även detta här.

Planerade avbrott i leveransen av fjärrvärme

Planerat avbrott i Solna

På tisdag den 20 november har vi ett planerat avbrott i Solna på grund av förbättringar av vårt fjärrvärmenät. Leveransen av värme och varmvatten stängs därför av enligt nedan.

Datum: tisdagen den 20 november

Tid: 08:30 - 14:00

Berörda fastigheter är:

  • Sjövägen 5, 8, 10, 14, 16
  • Råstavägen 27, 34

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.


Planerat avbrott i Solna

På tisdag den 27 november har vi ett planerat avbrott i Solna på grund av förbättringar av vårt fjärrvärmenät. Leveransen av värme och varmvatten stängs därför av enligt nedan.

Datum: tisdagen den 27 november

Tid: 08:00 - 18:00

Berörda fastigheter är:

  • Armégatan 32-34
  • Huvudstagatan 31-33
  • Ängkärrsgatan 9 (Ängkärrskolan), 13-19

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.


Planerat avbrott i Sundbyberg

På onsdag den 28 november har vi ett planerat avbrott i Sundbyberg på grund av förbättringar av vårt fjärrvärmenät. Leveransen av värme och varmvatten stängs därför av enligt nedan.

Datum: onsdagen den 28 november

Tid: 08:00 - 18:00

Berörda fastigheter är:

  • Järnvägsgatan 52-62
  • Fredsgatan 1, 2, 3, 4A, 6
  • Skolgatan 1-9
  • Vegagatan 12-18

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.

Vi värmer dig 

med återvunnen värme och förnybara bränslen

Norrenergi har som mål att använda 100 % förnybara bränslen i produktionen av fjärrvärme och fjärrkyla. Idag ligger siffran på cirka 98 % ett normalkallt år. I mer än trettio år har vi tagit vara på energi som blir över och vi vill ha fler samarbeten för att utveckla ett energisystem som i ännu högre grad bygger på smarta kretslopp.