Viktigt meddelande!

Just nu pågår ett omfattande underhållsarbete som kan komma att påverka värmen och varmvattnet i Bergshamra och Danderyd från tisdag till torsdag. 

Läs mer

Aktuell driftinformation

Om vi har någon störning i vår produktion, som lokala, planerade eller akuta avbrott någonstans i vårt nät, hittar du informationen här. Skulle vi ha några störningar i våra webbtjänster meddelar vi även detta här.

Pågående underhållsarbete som kan påverka kunder i Bergshamra och Danderyd

Just nu pågår ett omfattande underhållsarbete på fjärrvärmenätet där vi tar hjälp av kompletterande produktion för att förse området med värme. Du som kund kan märka av det då och då genom att varmvattnet inte är lika varmt eller att det blir något kallare än normalt i din fastighet. Arbetet pågår fram till och med torsdag. Vi beklagar de olägenheter som eventuellt uppstår och gör det vi kan för att vårt arbete ska påverka dig så lite som möjligt.   

Planerade avbrott i leveransen av fjärrvärme och fjärrkyla

Planerat avbrott i Bergshamra

På tisdag den 19 september har vi ett planerat avbrott i Bergshamra på grund av underhållsarbete på vårt fjärrvärmenät. Leveransen av värme och varmvatten stängs därför av enligt nedan.

Datum: tisdagen den 19 september

Tid: 08:00 - 21:00

Berörda fastigheter är:

 • Kungshamra Studentbostäder 
 • Kungshamravägen 1, 3
 • Ulriksdals slottsområde
 • Hjortstigen 9 (Svedenbadet)

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.


Planerade avbrott i Ulriksdal

På tisdag den 19 september har vi två planerade avbrott i Ulriksdal på grund av underhållsarbete på vårt fjärrvärmenät. Leveransen av värme och varmvatten stängs därför av enligt nedan.

Datum: tisdagen den 19 september

Tid: 08:00 - 16:00

Berörda fastigheter är:

 • Vallgatan 11

-----

Tid: 12:00 - 16:00

Berörda fastigheter är:

 • Enköpingsvägen 3-11, 6, 19-21
 • Mäster Simons väg 9-23, 14-26
 • Nämndemansvägen6-8
 • Regementsgatan 23, 27-33, 46-56
 • Ritorpsvägen 1-13
 • Rosenborgsgatan 18-24 (Winery Hotell)
 • Vallgatan 2-6 (Scandic Hotell) 3, 

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.


 


Planerat avbrott i Ulriksdal - fjärrkyla

På tisdag den 26 september har vi ett planerat avbrott i Ulriksdal på grund av ombyggnad av vårt fjärrkylnät. Leveransen av kyla stängs därför av enligt nedan.

Datum: tisdagen den 26 september

Tid: 07:00 - 21:00

Berörda fastigheter är:

 • Kolonnvägen 43-59 (Distansen 5, 6, 7) 
 • Vallgatan 6 (Tanken 2) 11 (Sadelplatsen 1)

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.

Vi värmer dig 

med återvunnen värme och förnybara bränslen

Norrenergi har som mål att använda 100 % förnybara bränslen i produktionen av fjärrvärme och fjärrkyla.
Idag ligger siffran på cirka 98 % ett normalkallt år. I mer än trettio år har vi tagit vara på energi som blir över och vi vill ha fler samarbeten för att utveckla ett energisystem som i ännu högre grad bygger på smarta kretslopp.