X

Aktuell driftinformation

Om vi har någon störning i vår produktion, som lokala, planerade eller akuta avbrott någonstans i vårt nät, hittar du informationen här. Skulle vi ha några störningar i våra webbtjänster meddelar vi även detta här.

Planerat avbrott i leveransen av fjärrvärme

Planerat avbrott i Järvastaden

På onsdag den 26 september har vi ett planerat avbrott i Järvastaden på grund av utbyggnad av vårt fjärrvärmenät. Leveransen av värme och varmvatten stängs därför av enligt nedan.

Datum: onsdagen den 26 september

Tid: 08:00 - 18:00

Berörda fastigheter är:

 • Boplatsvägen 1-19, 2-8 (Vittraskolan) 99 (Brotorpshallen)
 • Brogatan 1 (ICA), 2-18
 • Brotorps Allé  1-7, 2-8
 • Brotorpsvägen 1-41, 2-38
 • Brukshundsvägen 1-35, 2-28
 • Dammtorps Allé 1-19, 2-14
 • Fridensborgsvägen 100, 108-118, 113-167, 144-154
 • Fågelhundsvägen 1-29, 2-32
 • Gunnarbovägen 91, 101-135, 100-150
 • Igelbacken 1-55, 10-42
 • Järva Skjutbaneväg 33-79, 50-62
 • Meanderslingan 1-11, 2-30
 • Stövarvägen 6-28, 19-45
 • Vinthundsgatan 1-105, 2-76
 • Våtmarksvägen 1-35, 2-62

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.


Planerat avbrott i Ursvik

På måndag den 8 oktober har vi ett planerat avbrott i Ursvik på grund av utbyggnad av vårt fjärrvärmenät. Leveransen av värme och varmvatten stängs därför av enligt nedan.

Datum: måndagen den 8 oktober

Tid: 08:00 - 18:00

Berörda fastigheter är:

 • Milstensvägen 27-39, 46-50
 • Marieborgsgatan 2-6
 • Grönlingens väg 2-4, 3-5

Vi beklagar avbrottet och jobbar för att det ska bli så kort som möjligt.

Vi värmer dig 

med återvunnen värme och förnybara bränslen

Norrenergi har som mål att använda 100 % förnybara bränslen i produktionen av fjärrvärme och fjärrkyla. Idag ligger siffran på cirka 98 % ett normalkallt år. I mer än trettio år har vi tagit vara på energi som blir över och vi vill ha fler samarbeten för att utveckla ett energisystem som i ännu högre grad bygger på smarta kretslopp.