X

Aktuell driftinformation

Om vi har någon störning i vår produktion, som lokala, planerade eller akuta avbrott någonstans i vårt nät, hittar du informationen här. Skulle vi ha några störningar i våra webbtjänster meddelar vi även detta här.

Planerade avbrott i leveransen av fjärrvärme och fjärrkyla

Planerat avbrott i Ulriksdal

På tisdag den 15 januari har vi ett planerat avbrott i Ulriksdal på grund av förbättringar av vårt fjärrvärmenät. Leveransen av värme och varmvatten stängs därför av enligt nedan.

Datum: tisdagen den 15 januari

Tid: 08:00 - 15:00

Berörda fastigheter är:

  • Banmästargatan 8-10
  • Kolonnvägen 48-58
  • Paradgatan 33-49
  • Stratosgatan 1-19, 2-10, 24, 39

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.


Planerat avbrott i Solna

På tisdag den 22 januari har vi ett planerat avbrott i Solna på grund av utbyggnad av vårt fjärrvärmenät. Leveransen av värme och varmvatten stängs därför av enligt nedan.

Datum: tisdagen den 22 januari

Tid: 08:00 - 16:00

Berörda fastigheter är:

  • Fogdevreten 2-14
  • Granits väg 8
  • Tomtebodavägen 9-19

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.


Planerat avbrott i Sundbyberg

På torsdag den 24 januari har vi ett planerat avbrott i Sundbyberg på grund av utbyggnad av vårt fjärrkylnät. Leveransen av kyla stängs därför av enligt nedan.

Datum: torsdagen den 24 januari

Tid: 07:00 - 16:00

Berörda fastigheter är:

  • Prästgårdsgatan 2 (Sprängaren 6)

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.

Vi värmer dig 

med återvunnen värme och förnybara bränslen

Norrenergi har som mål att använda 100 % förnybara bränslen i produktionen av fjärrvärme och fjärrkyla. Idag ligger siffran på cirka 98 % ett normalkallt år. I mer än trettio år har vi tagit vara på energi som blir över och vi vill ha fler samarbeten för att utveckla ett energisystem som i ännu högre grad bygger på smarta kretslopp.