Aktuell driftinformation

Om vi har någon störning i vår produktion, som lokala, planerade eller akuta avbrott någonstans i vårt nät, hittar du informationen här. Skulle vi ha några störningar i våra webbtjänster meddelar vi även detta här.

Planerade avbrott i leveransen av fjärrvärme

Planerat avbrott i Solna

På onsdag den 24 januari har vi ett planerat avbrott i Solna på grund av underhållsarbete på vårt fjärrvärmenät. Leveransen av värme och varmvatten stängs därför av enligt nedan. 

Datum: onsdagen den 24 januari
Tid: 08:00 – 12:00  
Berörda fastigheter är:

  • Banmästargatan 2-4
  • Drottning Kristinas Esplanad 51-55, 59-67

Vi rekommenderar samtliga fastighetsägare att under pågående arbete stänga av eventuella ventilationsanläggningar då annars frysrisk föreligger.

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.

Vi värmer dig 

med återvunnen värme och förnybara bränslen

Norrenergi har som mål att använda 100 % förnybara bränslen i produktionen av fjärrvärme och fjärrkyla.
Idag ligger siffran på cirka 98 % ett normalkallt år. I mer än trettio år har vi tagit vara på energi som blir över och vi vill ha fler samarbeten för att utveckla ett energisystem som i ännu högre grad bygger på smarta kretslopp.