X

Aktuell driftinformation

Om vi har någon störning i vår produktion, som lokala, planerade eller akuta avbrott någonstans i vårt nät, hittar du informationen här. Skulle vi ha några störningar i våra webbtjänster meddelar vi även detta här.

Planerat avbrott i Ulriksdal

På tisdag den 22 maj har vi ett planerat avbrott i Ulriksdal på grund av utbyggnad av vårt fjärrvärmenät. Leveransen av värme och varmvatten stängs därför av enligt nedan. 

Datum: tisdagen den 22 maj

Tid: 08:00 - 16:00

Berörda fastigheter är:

  • Banmästargatan 2-4
  • Drottning Kristinas Esplanad 51-67
  • Gyllene Hästens Torg 7-9

Vi beklagar avbrottet och arbetar för att det ska bli så kort som möjligt.

Vi värmer dig 

med återvunnen värme och förnybara bränslen

Norrenergi har som mål att använda 100 % förnybara bränslen i produktionen av fjärrvärme och fjärrkyla.
Idag ligger siffran på cirka 98 % ett normalkallt år. I mer än trettio år har vi tagit vara på energi som blir över och vi vill ha fler samarbeten för att utveckla ett energisystem som i ännu högre grad bygger på smarta kretslopp.